Tietosuojaseloste

Tervetuloa siihen kaikkein jännittävimpään asiaan — tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen!

Tämä tietosuoja-/rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.

REKISTERIN NIMI

Psykologi Pekka Freesen asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Psykologi Pekka Freese

Osoite: Otakallio 4D 51, 02150 Espoo

Y-tunnus 3127684-3

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Pekka Freese, pekka.freese(at)gmail.com, 0504674121

REKISTERIN PITÄMISEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Asiakas on antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn osallistuessaan valmennukseen tai webinaariin tai tilaamalla uutiskirjeen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Sinun henkilötietojasi käsitellään Tmi Psykologi Pekka Freesen asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin ja viestintään, tilastointiin ja palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Sähköpostiosoite
  • Liittymispäivä
  • Etu- ja sukunimi (osalla rekisteröidyistä)
  • Puhelinnumero (osalla rekisteröidyistä)
  • Titteli (osalla rekisteröidyistä)
  • Yritys (osalla rekisteröidyistä)

Sinua koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa, Tmi Psykologi Pekka Freesen omissa rekistereissä.

TIETOLÄHTEET

Sinun (rekisteröidyn) itsesi antamat tiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä suoramarkkinointitarkoitukseen. 

Sähköpostipalvelu on ulkoistettu ja sijaitsee EU:n ulkopuolella. Palvelu noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta.

TIETOJEN SUOJAUS

Yksityisyytesi on minulle tärkeää. Kaikki tiedot kerätään salasanoilla suojattuihin tietokantoihin, joihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Eli toistaiseksi vain minä, Pekka Freese.

TARKASTUSOIKEUS

Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja asiakasrekisteriin on tallennettu ja miten henkilötietojasi käsitellään.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN JA POISTAMISEEN

Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus pyytää, että sinua koskevat virheelliset tai epätarkat henkilötiedot korjataan. Sinulla on myös oikeus täydentää puutteelliset henkilötiedot toimittamalla ne rekisterinpitäjälle.

Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista.

Tarkastuspyyntö tulee asetusten mukaisesti lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tmi Psykologi Pekka Freese

Otakallio 4D 51

02150 Espoo